logo De Makers

12/12/2016

Het liefst met 61 jaar met pensioen

Het liefst op 61 jaar met pensioen. Terwijl de realiteit is dat de pensioengerechtigde leeftijd steeds hoger wordt.

De overheid wil dat burgers meer werken, zorgen en leren. Echter één van de conclusies uit het onderzoek van het Sociaal Planbureau ‘Aanbod van arbeid 2016’ is dat ouderen het liefst eerder met pensioen zouden gaan. Namelijk op 61 jaar. Verrassend blijkt ‘gezondheid’ een van de redenen daarvoor te zijn. Maar dan niet hun eigen gezondheid, maar wel die van hun ouders. Want steeds meer matures krijgen naast de zorg voor (studerende) kinderen ook te maken met het verlenen van mantelzorg. Het verlenen van mantelzorg in zijn algemeenheid blijkt behoorlijk toe te nemen met de leeftijd. Logisch want zo rond je 55 ste zijn je ouders rond de 85 of ouder.

Over het onderzoek ‘Aanbod van arbeid 2016’:

De overheid wil dat de arbeidsdeelname verder toeneemt. Voor het persoonlijk leven van de burgers heeft dit gevolgen. Als mensen (meer) betaald werk gaan verrichten, vraagt dit van hen ook meer op andere terreinen. Werken, zorgen en leren zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Enerzijds combineren steeds meer mensen betaald werk met zorgtaken. Anderzijds wordt scholing van belang geacht om werknemers tot aan de pensioengerechtigde leeftijd een plaats te laten houden op de arbeidsmarkt (duurzame inzetbaarheid).
Werken, zorgen en leren op een flexibele arbeidsmarkt is het centrale thema in dit rapport. Het beschrijft de belangrijkste trends op dit terrein vanuit het perspectief van werkenden en niet-werkenden. Aan bod komen onder andere: flexibilisering, de combinatie van arbeid en (mantel)zorg, en formele en informele scholing van werkenden.

De publicatie is gebaseerd op de gegevens uit een langlopend onderzoek onder 4500 werkenden en niet-werkenden dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) sinds 2010 coördineert. De studie wordt iedere twee jaar herhaald.

Bron: scp.nl