logo De Makers

Mature Marketing je kunt er niet om heen

Sta je er wel eens bij stil hoe interessant matures voor jouw organisatie kunnen zijn? Of je nu in B2B of B2C opereert, houd óók rekening met matures in jouw marcom mix. Waarom? Matures maken vaak het verschil in resultaat. De Makers introduceert je graag in de wereld van matures.

Mature zijn is een levensfase

Mature marketing is gebaseerd op een levensfasemodel met 4 verschillende fasen. Rondom de midlife verandert er daadwerkelijk bij iedereen iets, of je dat wilt of niet. Zowel fysiek als mentaal. Hier vangt de 3e, de mature levensfase aan. Hoewel het niet over leeftijd gaat begint deze fase meestal rond je 45e. De fase eindigt pas als je fysiek en of mentaal niet meer zelfstandig kunt functioneren. En voor alle duidelijkheid, matures voelen zich geen 50+ of senior. Zo willen ze zeker niet aangesproken worden.

Wie zijn dan de matures?

Matures zijn relatief fit en gezond, maatschappelijk betrokken en actief (werkzaam!) maar realiseren zich wel dat ze halverwege hun leven zijn gekomen. Ze hebben heel veel levenservaring en een groot referentiekader. Ze hebben vaak meer zelfvertrouwen, voelen zich gelukkiger en relativeren over het algemeen beter. Ze vinden andere dingen belangrijker dan voorheen en omgekeerd. Ze zijn vaak bewust met anderen bezig, de wereld om hen heen boeit meer dan toen ze nog volop bezig waren met carrière, opbouw van financiële zekerheid en gezin.

Matures hebben relatief veel geld te besteden en zijn ook bereid dit uit te geven. Beleving, ervaring en gemak zijn belangrijker dan het bezit op zich. Kwaliteit en service worden zeer op prijs gesteld maar de prijs moet wel reëel zijn. Want de tijd dat ze veel geld uitgaven aan statusverhogende gerelateerde producten of diensten ligt achter hen. O, ja, ze geloven niet in (reclame-)boodschappen die niet oprecht en authentiek zijn.

De kenmerken van matures:

  • Relatief fit en gezond
  • Relatief veel geld te besteden
  • Meer gesteld op kwaliteit en service
  • Minder statusgevoelig
  • Geloven niet in praatjes

Zijn matures dan allemaal gelijk?

Matures onderling hebben veel overeenkomsten. Maar natuurlijk zijn niet alle matures over een kam te scheren. De groep is net zo min homogeen als mensen in andere levensfasen. Dat is niet alleen logisch maar wordt ook telkens door onderzoek bevestigd. In de aanpak van De Makers worden tal van segmentatiemodellen gebruikt. Afhankelijk van jouw probleemstelling/ doelstelling delen we B2C in naar typologie, generatie, vitaal/niet vitaal of inkomen. Voor B2B komen daar ook business demographics en funnel criteria bij.

Het aantal matures is substantieel

De omvang van de groep matures neemt alleen al toe op grond van demografische verschuivingen. We worden bovendien steeds gezonder oud. Dus voordat we aan onze laatste levensfase beginnen zijn er heel wat aankoopbeslissingen genomen.

Bron: CBS.nl

Wat kan dit voor jouw marcom mix betekenen?

We kunnen ons voorstellen dat je oriënterend van gedachten wilt wisselen. Maar mogelijk heb je ook al een concrete vraag. Of ben je zelfs al zo enthousiast dat je een opdracht hebt. Neem contact op met Chris Reemer of bel via + 31 (0)6 53 72 79 42.