logo De Makers

13/11/2015

45 tot 54 jarigen krijgen de meeste e-mails per week

Van alle Nederlanders krijgen mensen tussen de 45 – 54 de meeste e-mails: namelijk gemiddeld 146 email per week. En de smartphone verslaat de laptop en desktop: de meeste mensen lezen e-mails via de smartphone (36% t.o.v. respectievelijk 23% en 31%)

Volgens de onderzoekers is het volgende aan de hand: “In 2014 ontving deze leeftijdsgroep van de 130 e-mails in de week 53 reclame e-mails. Dat is in 2015 ook zo. De stijging naar 146 e-mails komt dus niet door een stijging van reclame e-mails. Ook persoonlijke e-mails, e-mails van social media en officiële e-mails stijgen niet bijzonder hard. Er zijn wel enige schommelingen in de totalen, maar het grootste verschil zit ‘m in de categorie ‘overige e-mails’. En wat voor e-mails dat zijn, blijft enigszins gissen. Maar vooruit: e-mails van scholen, sportverenigingen, de kinderopvang, e-mails met nieuwsaankondigingen van kranten en tijdschriften en misschien: e-mailverkeer tussen eigen e-mailadressen. Iets anders is lastig onder ‘overig’ te plaatsen. Toch bijzonder dat juist deze categorie e-mails is gestegen van 26 naar 37 e-mails in de week.”

We lezen nog meer opmerkelijke resultaten in het nationale emailonderzoek 2015 als het gaat om levensfase

  • De smartphone verslaat de laptop en desktop:  de meeste mensen lezen e-mails via de smartphone (36%).
  • Het bezit van smartphones onder matures blijft groeien. In 2013 was het smartphonebezit in de leeftijdscategorie 45-54 slechts 69%. Een jaar later groeide het bezit tot 79% en in 2015 kunnen we 88% noteren. Ook voor de categorieën 55 – 64 en 65+ zien we dergelijke groeicijfers. In 2015 kunnen voor de groep 65+ concluderen dat meer dan de helft een smartphone bezit.
  • Android is het best vertegenwoordigd bij de groep van 45 – 54, in 65% van de gevallen heeft men dit besturingssysteem. Apple ios is een goede tweede, maar is met 25% ruim minder vertegenwoordigd
  • In tegenstelling tot jongeren, hebben Nederlanders boven de 45 het meest via een internetaanbieder een email-adres.
  • 45- 54 jarigen schrijven zich significant meer in voor nieuwsbrieven met de reden ‘passie voor het onderwerp’ (ten opzichte van andere leeftijdscategoriën)
  • De Nederlander start zijn dag met e-mail/ whatsapp check: leeftijd bepaalt overduidelijk of de Nederlander zijn digitale dag met e-mail of met WhatsApp start. Hoe ouder des te groter de voorkeur voor e-mail

Bron: nationaalemailonderzoek2015