logo De Makers

16/07/2015

Jeugdig binnen alle generaties is de toekomst

De Generatietheorie: van ‘de jeugd heeft de toekomst’ naar ‘jeugdigheid is de toekomst’. Hoopvol voor organisaties die vergrijzen en moeite hebben om jonge medewerkers te boeien en te binden.
Maar zeker ook hoopvol voor organisaties die tot op de dag vandaag oudere werknemers ‘weren’. Draai de argumentatie om en heel veel vakkennis en ervaring blijft voor de toekomst behouden.

In de generatietheorie van Dr Aart Bontekoning komt een interessant beeld naar voren hoe generaties (die bovendien in verschillende levensfasen zitten) optimaal kunnen samenwerken. En zo voor broodnodige (evolutionaire) vernieuwing zorgen. Zo geeft Bontekoe aan:

“In dat evolutionaire proces richten nieuwe generaties zich op het vervangen van verouderde sociale patronen door verse. Dat gaat echter niet vanzelf goed. Zonder steun van de andere generaties komt geen enkele generatie ver. Iedere generatie heeft een kleine groep energieke voorlopers die de grootste invloed uitoefent. Het evolutionaire proces via opvolgende generatie verloopt optimaal wanneer de generaties elkaar daarin actief steunen.”  Bontekoning onderscheidt de volgende generaties:

GENERATIES Levensfase Hoofdkenmerken
Vooroorlogse generatie:
1910-1925 
Late
ouderdom
Stille Generatie:
1925-1940 
Ouderdom
75-90 jaar
Gezagsgetrouwen, die zich gedroegen ’zoals het hoort’.
Protestgeneratie:
1940-1955 
Senior
60-75 jaar
Als leiders: idealistische en gedreven democratiseerders;
Als senioren: vitale idealisten die zinvol actief willen blijven.
Verbindende Generatie X:
1955-1970 
Leiderschap
45-60 jaar
Nuchtere verbinders; benutten diversiteit constructief; gericht op ‘samen’ werken aan resultaten.
Pragmatische Generatie:
1970-1985 
Mediorfase
30-45 jaar
Pragmatische versnellers van afstemmen en besluiten, gericht op concrete resultaten, bouwers van kennisnetwerken.
De authentieke Generatie Y:
1985-2000 
Junior
15-30 jaar
Creatieve, authentieke multitaskers, die flexibel en gelijkwaardig in een open informele sfeer willen samenwerken.
De bewuste Generatie Z: 2000-2015 Kind 0-15 jaar Vrije, heldere geesten die heel bewust in de wereld staan (op basis van voorlopige waarnemingen; vanaf 2015, wanneer de eerste cohorten hun 15e levensjaar ingaan, zal het duidelijker worden)

Bron: http://www.aartbontekoning.com/

Nieuwe generaties in vergrijzende organisaties