logo De Makers

30/06/2016

Vermogen matures blijft groeien

Uit de onlangs gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt opnieuw dat matures de meest vermogende mensen in Nederland zijn. En dat hun eigen vermogen ook groeit. Het eigen vermogen, dat grotendeels door woningbezit wordt ‘veroorzaakt’ is voor huishoudens met hoofdkostwinner boven de 65 het hoogst. Logisch, want deze huishoudens hebben al het grootste gedeelte van hun hypotheek afbetaald. Maar dat is niet de enige oorzaak. De groep spaart ook goed op andere wijzen.

Ook het vermogen van de groep met hoofdkostwinner tussen de 45 – 65 jaar is aanzienlijk en ten opzichte van voorgaande jaren zowel absoluut als relatief stijgende. Voor de huishoudens met een kostwinner tussen de 25 – 45 jaar is de ontwikkeling minder rooskleurig. De laatste jaren neemt het gemiddelde vermogen af.

leeftijd hoofd kostwinner aantal huis houdens x 1.000 vermogen in miljard €  gemiddeld per huishouden x 1.000 
< 25 374 3,6  €              9,6
25 – 45 2385 110,6  €           46,4
45 – 65 2823 541,7  €         191,9
> 65 1284 462,7  €         360,4

Bron: CBS